Migracje Obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej

 

Przypadek migracji z Ukrainy jest świetnym odzwierciedleniem zjawiska czasowości i pozwala na badanie poszczególnych etapów i wzorców migracji, tzn. przyczyn, zmian i skutków migracji czasowych, cyrkulacyjnych i osiadłych. Migracje Ukraińców do Unii Europejskiej są źródłem istotnych danych empirycznych dla tego rodzaju analiz i stanowią wyjątkowy przypadek dla porównań wpływu różnych polityk narodowych i ponadpaństwowej polityki migracyjnej UE na przepływy migracyjne.

Niniejsza inicjatywa badawcza postrzega kwestię czasowości jako ramę analityczną, która może być rozwijana poprzez badanie styku migracji czasowych i kwestii legalności/ regularyzacji statusu oraz europejskich i narodowych polityk regulujących przepływy migracyjne, jak również kwestii dostępu do krajowych rynków pracy, integracji społecznej i możliwości powrotu. W związku z tym, czasowość będzie badana za pomocą różnych podejść koncepcyjnych dostępnych w najnowszych badaniach migracyjnych.

Działania prowadzone w ramach tej inicjatywy doprowadziły, po pierwsze, do powstania międzynarodowej sieci badawczej zrzeszającej badaczy i ekspertów, również z Ukrainy, pozwalającej na wymianę pomysłów i wyników badań dotyczących migracji obywateli Ukrainy do UE. Po drugie, OBM był organizatorem dorocznej konferencji IMISCOE w 2011 r., na której obecni byli liczni badacze z Ukrainy, która stanowiła istotną platformę wymiany myśli, między innymi podczas warsztatu „Current State of Research on Ukrainian Migration: topics, methods and theoretical approach” i doprowadziła do powstania nowych inicjatyw (takich jak bibliografia zawierająca opis najnowszych ukraińsko- i rosyjskojęzycznych źródeł dotyczących migracji zarobkowych Ukraińców przygotowana w ramach projektu CARIM-EAST). Po trzecie, jako efekt współpracy w ramach sieci badawczej, badacze przyczynili się do powstania książki o migracji obywateli Ukrainy, pod redakcją Marty Kindler i Oleny Fedyuk, która została obecnie złożona do publikacji. Po czwarte, współpraca w ramach sieci badawczej doprowadziła do powstania wstępnej propozycji projektu badawczego, która była wynikiem warsztatu „Changes in Migration of Ukrainian Nationals to the European Union: Two decades of research” zorganizowanego podczas konferencji IMISCOE w Amsterdamie w 2012 r. Po piąte, w ramach inicjatywy badawczej powstaje film dokumentalny, praca nad którym zostanie zakończona w 2014 r. (zwiastun można obejrzeć na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=4Pucx8NPGmc&feature=youtu.be…). Po szóste, obecnie jeden z członków sieci – dr. Francesca Vianello – organizuje w ramach inicjatywy badawczej warsztat “PATTERNS OF UKRAINIAN MIGRATION DURING THE ECONOMIC CRISIS” link, który odbędzie się w tym roku podczas 10. konferencji IMISCOE w Malmo. Na koniec warto wspomnieć, że inicjatywa badawcza IMISCOE planuje zakończyć pracę nad wspomnianą wcześniej książką i złożyć propozycję projektu badawczego dotyczącego roli czasowości w migracji na przykładzie migrantów z Ukrainy w UE.

Inicjatywa badawcza odzwierciedla rosnące zainteresowanie wśród badaczy aspektami czasowości migracji i migracjami obywateli Ukrainy, którzy wskutek swojej dużej liczebności i rosnącej widoczności właściwie w większości krajów Europy zostali uznani za głównych przecierających szlaki dla migrantów z całego obszaru d. ZSRR.

Czas trwania

2011 - 2016

Źródło finansowania

IMISCOE Research Network

Partnerzy

 • Lucinda Fonseca and Sonia Pereira, Centro de Estudos Geográficos, University of Lisbon, Portugalia.
 • Anna Triandafyllidou, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florencja, Włochy.
 • Sabrina Marchetti, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUI, Florencja, Włochy.
 • Francesca Vianello, University of Padua, Włochy.
 • Olga Kupets – National University Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina.
 • Victoriya Volodko – Departament historii i teorii socjologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Ivan Franko, Lwów, Ukraina.
 • Guri Tyldum, FAFO Institute for Applied International Studies, Norwegia.
 • Yana Leontiyeva, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czechy.
 • Petra Ezzeddine-Luksikova, The Faculty of Humanities, Charles University, Prague
 • Olena Fedyuk, Central European University, Budapeszt, Węgry.
 • Michaela Maroufof i Marina Nikolova, ELIAMEP, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Grecja.
 • Bastian Vollmer, University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, UK.
 • Mikolaj Stanek, Spanish National Research Council, Madryt, Hiszpania.
 • Renata Hosnedlova, Spanish National Research Council, Madryt, Hiszpania.
 • Elisa Brey, University Complutense of Madrid, Hiszpania

Publikacje