Migracje z Polski po 1 maja 2004 roku

 

Głównymi obszarami badawczymi projektu były intensywność i częstotliwość migracji z Polski po 1 maja 2004 roku (ostatnim rozszerzeniu Unii Europejskiej) oraz lokalizacje docelowe i alokacja polskiej siły roboczej na rynkach krajów przyjmujących. Biorąc pod uwagę specyficzne warunki w krajach przyjmujących istotnym było oszacowanie poziomu wypływu migrantów z Polski (lub napływu do krajów przyjmujących) oraz proporcji pomiędzy różnymi formami migracji i motywacjami wpływającymi na proces decyzyjny migrantów.

Czas trwania

2005 - 2007

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji