MobileWelfare: European Welfare Systems in Times of Mobility

 

Konsorcjum NORFACE wspierające badania z zakresu nauk społecznych rozstrzygnęło konkurs na projekty badawcze, przyznając 14 międzynarodowym zespołom granty o łącznej wartości 18 milionów euro. Tematy nagrodzonych projektów obejmują zagadnienia takie jak: globalizacja, nierówności zdrowotne, rodzina, migracja czy prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

W konkursie nagrodzony został projekt MobileWelfare, który będzie realizowany przez zespół dr. Pawła Kaczmarczyka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z naukowcami z Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Uniwersytetów Lizbońskiego i Oksfordzkiego polscy badacze spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób systemy zabezpieczenia społecznego kształtują przepływy migracyjne w Europie.

http://www.mobilewelfare.org/

Czas trwania

2015 - 2018

Źródło finansowania

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe)

Partnerzy

Prof. dr. H.A.G. de Valk, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Prof. dr. M.L. Fonseca, University of Lisbon
Dr. H.G. de Haas, University of Oxford

Publikacje