Mobilność, migracje i epidemia COVID-19: zarządzanie sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce

 

Projekt badawczy ma na celu zbadanie form zarządzania mobilnością (w tym migracją międzynarodową) na Litwie i w Polsce podczas COVID-19. Jego celem jest przyczynienie się do:
1) do konceptualizacji mobilności i migracji w perspektywie zarządzania kryzysowego;
2) zbadania szerszych społeczno-politycznych korzeni polityki kryzysowej wobec mobilności i migracji. Proponowane studium umożliwia również empiryczną analizę porównawczą modeli zarządzania kryzysowego przyjętych przez Polskę i Litwę, ich korzeni, a tym samym wnosi wkład do toczącej się dyskusji na temat zróżnicowania odpowiedzi poszczególnych państw na kryzys COVID-19 oraz domniemanych specyficznych cech odpowiedzi „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej (UE).
Litwa i Polska służą jako studium przypadku porównawczego.
Projekt odnosi się do dwóch głównych pytań badawczych:
1) jakie formy zarządzania wobec mobilności i migracji pojawiły się w wyniku reakcji tych państw na COVID-19?
2) jakie były główne podobieństwa i różnice w zarządzaniu kryzysowym w obu zarządzania kryzysowego i ich głębszych społeczno-politycznych korzeni (w tym modeli odporności)? resilience)?

M. Jaroszewicz, M. Krępa, Migrostacja S03E03: Sekurytyzacja migracji – czym jest i czy zostanie z nami na dłużej?

Czas trwania

2021 - 2024

Źródło finansowania

Projekt (nr 2020/38/L/HS5/00155) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu DAINA2

Partnerzy

prof dr Dovile Jakniunaite – Vilnius University (Litwa)

Publikacje