Nauka ponad granicami: Ukraińscy naukowcy w obliczu rosyjskiej agresji

 

Badanie ma na celu ocenę potrzeb ukraińskich pracowników naukowych po 24.02.2022 i konceptualizację ich strategii radzenia sobie w czasie wojny (coping strategy).

Badanie próbuje odpowiedzieć na następujące pytania: jak naukowcy, którzy opuścili kraj, realizują swój potencjał badawczy/dydaktyczny w nowych miejscach zamieszkania; czy i jak łączą nowe zadania z pracą na ukraińskich uczelniach. W sposób pośredni badanie będzie próbowało odpowiedzieć na pytanie, jak funkcjonuje potencjał naukowy Ukrainy w warunkach wojennych, w szczególności w kontekście czasowych wyjazdów części naukowców.

Pytania szczegółowe, które pozwalają na osiągniecie postawionych celów to:
1) jakie były główne motywacje decydujące o wyjeździe;
2) jakie metody radzenia sobie z sytuacją wojny stosują naukowcy ukraińscy;
3) jak naukowcy łączą pracę w kraju docelowym z pracą w uczelni ukraińskiej;
4) jakie są ich plany na przyszłość.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku na ukraińskich uczelniach i w instytucjach badawczych pracowało około 65 tysięcy naukowców/naukowczyń i 35 tysięcy pracowników pomocniczych (dane Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy). Z powodu aktywnych ataków wojskowych, zniszczenia infrastruktury, okupacji i prześladowań kilka tysięcy z nich zostało zmuszonych do ucieczki, inni do przeniesienia się w głąb i na zachód kraju. Osoby, które pozostały w ukraińskich instytucjach, pracują na odległość lub rzadziej stacjonarnie; często w warunkach zagrożenia życia i w obliczu problemów materialnych.

Niniejsze badanie ma charakter jakościowy (skupia się na wywiadach z ukraińskimi naukowcami) i opiera się na sondażu przeprowadzonym latem 2022 roku, którego celem było uzyskanie wiarygodnych informacji z pierwszej ręki na temat wyzwań zawodowych i oczekiwań dotyczących środków wsparcia dla ukraińskich naukowców/naukowczyń, którzy opuścili/ły Ukrainę po rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 roku. Wyniki posłużą jako materiał empiryczny do planowania programów wsparcia dla ukraińskich naukowców przez instytucje akademickie i finansujące poprzez dostarczenie wiedzy o specyficznych wyzwaniach zawodowych i życiowych, przed którymi stoją ukraińscy naukowcy poszkodowani przez wojnę.

Czas trwania

2022 - 2023

Źródło finansowania

Program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (konkurs „Nowe Idee-Ukraina”)

Publikacje