Niezrealizowane intencje: rodzinne narracje o niebyłej migracji a intencje i zachowania migracyjne kolejnych pokoleń

 

Projekt ma za celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i, jeśli tak, w jaki sposób intencje migracyjne starszego pokolenia niezrealizowane w przeszłości ze względu na ograniczoną strukturę możliwości mogą wpływać na intencje i zachowania migracyjne przedstawicieli młodszego pokolenia. Zakładamy, że opowieści o niespełnionych zamiarach emigracyjnych i wiążąca się z nimi narracja o atrakcyjności (lub wręcz przeciwnie) wyjazdu za granicę mogą powodować, że intencje dotyczące migracji podlegają transferowi międzypokoleniowemu. To z kolei może przekładać się na zachowania migracyjne przedstawicieli młodszego pokolenia, gdy ograniczenia mobilności zostaną zniesione.

W ramach porównawczego studium przypadku planujemy przeprowadzić wywiady pogłębione z członkami rodzin, które przed 1989/1991 rokiem mieszkały w komunistycznej Polsce/Rosji sowieckiej i doświadczyły przymusowego braku mobilności. W toku badań chcemy dowiedzieć się, czy i jakiego rodzaju narracje dotyczące niezrealizowanej emigracji były obecne w rodzinach, których członkowie starali się o wyjazd za granicę, ale którym ówczesny reżim polityczny odmówił takiej możliwości, w efekcie czego zaniechali dalszych planów emigracyjnych. Chcemy przy tym ustalić, jakie mogło to mieć przełożenie na intencje i decyzje migracyjne młodszych pokoleń.

Czas trwania

2021 - 2023

Źródło finansowania

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), Priorytetowy Obszar Badawczy V (POB V), „Nowe Idee"

Publikacje