Nowa dynamika migracji: legalne i nielegalne zatrudnienie na europejskim rynku pracy

 

Projekt dotyczył migracji zarobkowych i kwestii różnic płciowych w trzech sektorach gospodarki – rolnictwo, usługi domowe i prostytucja – w których cudzoziemcy i wśród nich, kobiety, są znacząco bardziej reprezentowane. Badanie analizowało wzajemnie sprzeczne oczekiwania w UE dotyczące imigracji biorąc pod uwagę przepaść pomiędzy polityczną wolą wzmacniania kontroli granicznych oraz chęcią zredukowania imigracji spoza UE i praktyk gospodarczych w sektorach, w których mało płatne prace, często wykonywane przez nielegalnych lub czasowo sprowadzonych emigrantów, pozwalają na utrzymanie aktywności gospodarczej, w tych krajach, która w innym przypadku by nie przetrwała. Badanie opierało się na danych z obserwacji uczestniczącej oraz serii pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród krótkoterminowych kobiet-emigrantów spośród polskich i ukraińskich kobiet i mężczyzn pracujących w rolnictwie, w usługach domowych oraz w prostytucji w Polsce. Projekt realizowany był przez konsorcjum 4 instytucji w UE w ramach Europejskich Projektów Współpracy Badawczej (European Collaborative Research Project – ECRP) w Naukach Społecznych EUROCORES.

Czas trwania

2006 - 2008

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Partnerzy

  • CNRS, Laboratoire Mediterranéen de Sociologie, Maison Mediterranéenne des Sciences de l’Homme, Francja
  • Unversity of Huelva, Department of General Economy and Statistics; Spain
  • University of Genoa; Włochy
  • Université Libre de Bruxelles, Group for study on Ethnicity, Racism, Migrations and Exclusion, Belgia