Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku

 

Celem naukowym projektu jest analiza procesu partycypacji wyborczej diaspory polskiej (w rozumieniu ogółu obywateli polskich przebywających czasowo lub na stałe zagranicą) w wyborach krajowych oraz jego uwarunkowań. Analiza obejmie okres od pierwszych wolnych wyborów po 1989 roku do wyborów parlamentarnych 2011.
Celem badań planowanych w trakcie projektu jest odpowiedź na następujące pytania: Jak kształtowała się dynamika partycypacji wyborczej Polaków zagranicą po 1989 roku? Jakie czynniki miały wpływ na wzrost frekwencji wyborczej Polaków za granicą w ostatnich wyborach? Czy i w jaki sposób działania partii politycznych skierowane do diaspory polskiej mają wpływ na jej aktywność wyborczą? Czy funkcjonujący system wyborczy w Polsce w odniesieniu do udziału obywateli przebywających za granicą jest czynnikiem zachęcającym do udziału w wyborach (także na tle systemów wyborczych funkcjonujących w innych krajach)? W jaki sposób można poprawić jego funkcjonowanie w przyszłości, by zapewnić jak największy poziom udziału obywateli w wyborach?
Na badania zaplanowane w projekcie składa się m.in. 1) krytyczna analiza literatury naukowej przedmiotu; 2) analiza istniejących rozwiązań prawnych w zakresie praw wyborczych obywateli przebywających za granicą oraz systemu organizacji wyborów; 3) analiza wyników wyborczych w zakresie liczby głosów oddanych za granicą i ich rozkładu terytorialnego w powiązaniu z dynamiką polskiej emigracji, a w szczególności fali przed i poakcesyjnej; 4) analiza dyskursu medialnego oraz treści kampanii wyborczych i programów wyborczych w zakresie obecności w nim tematu emigracji i diaspory polskiej; oraz 5) badanie jakościowe w postaci wywiadów z ekspertami instytucjonalnymi oraz liderami środowisk polonijnych w głównych krajach docelowych emigracji Polaków.

Czas trwania

2012 - 2015

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki, SONATA

Publikacje