Polscy migranci w Oslo. Badanie pilotażowe

 

Celem projektu było zebranie informacji na temat nowych fal polskich legalnych i nielegalnych migrantów do Oslo. Badanie skupia się na warunkach życia oraz warunkach pracy polskich migrantów, którzy przyjechali do Norwegii po 1991 roku. W badaniu została wykorzystana metodologia “respondent-driven sampling”, używana dotychczas w badaniach nad społecznościami ukrytymi.

Czas trwania

2006 - 2006

Źródło finansowania

Norweskie Ministerstwo Pracy i Włączenia Społecznego

Partnerzy

Fafo – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Norwegia