Pomiędzy Ukraina i Polską. Migranci ukraińscy w Polsce w czasie wojny

 

https://ukraina2022.idub.uw.edu.pl/

Program Badawczy „Pomiędzy Ukrainą i Polską” prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim, ma na celu budowanie wiedzy na temat sytuacji migrantów ukraińskich w Polsce i jej zmian w niespokojnych czasach wojny na Ukrainie. W ramach Programu zaplanowano serię badań ankietowych i jakościowych poruszających problemy związane z codziennym życiem migrantów w Polsce. Choć w obecnych czasach na największą uwagę zasługują osoby uciekające przed wojną, badania dotyczą całej grupy ukraińskiej w Polsce. Agresja rosyjska zmieniła bowiem życie wszystkich Ukraińców. Program jest realizowany w ramach Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych

Czas trwania

2022 - 2026

Źródło finansowania

IDUB

Publikacje