Poszerzenie UE i mobilność międzynarodowa obywateli krajów UE-2

 

W związku z wyjątkowymi różnicami głównych zmiennych ekonomicznych (płace, warunki życia) kraje UE-2 stanowią, przynajmniej teoretycznie, zagrożenie dla rynków pracy “starej” i “nowej” Unii Europejskiej. Zbliżające się kolejne rozszerzenie (1 stycznia 2007 roku), zachęcało do publicznej debaty na temat przyszłej skali migracji z Bułgarii i Rumunii i potencjalnych konsekwencji dla krajów przyjmujących. Celem projektu była analiza współczesnych migracji Bułgarów oraz Rumunów w kontekście społeczno-ekonomicznej transformacji, która trwa w obu krajach od lat 90-tych.

Wykorzystując dane na temat aktualnych trendów migracyjnych oraz przyczyn mobilności międzynarodowej, jak również wyników wybranych badań nad potencjałem migracyjnym, podjęto próbę przybliżonej estymacji przyszłych przepływów migracyjnych do krajów UE-25, a w szczególności do Polski. Głównym wynikiem badań był zbiór rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej wobec najnowszego rozszerzenia UE.

Czas trwania

2006 - 2006

Źródło finansowania

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej