Projekt Monitorowania Zewnętrznej Granicy UE 2006/2007: Większa efektywności przejść granicznych jako warunek lepszej współpracy przygranicznej

 

Celem projektu była identyfikacja sposobów działania przejść granicznych, porównanie ich z odpowiednimi celami i regułami Unii Europejskiej, oraz następnie, zasugerowanie sposobów poprawy sytuacji. Chcieliśmy przyjrzeć się nieformalnemu i formalnemu (prawnemu) przebiegowi praktyk pracowników służby granicznej i celnej oraz jakości świadczonych przez nich usług, a także implementacji polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kwestii wolności przepływu osób, ze odniesieniem do współpracy przygranicznej pomiędzy krajami po obu stronach wschodniej granicy UE. Sondaż był przeprowadzony na przejściach granicznych pomiędzy Bułgarią, Estonią, Finlandią, Węgrami, Polską, Rumunią, Słowacją i ich „wschodnimi” sąsiadami, we współpracy z tymi drugimi (Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina i niektóre kraje bałkańskie).

Więcej informacji:

Kindler Marta, Matejko Ewa, (2008). The gateways to the Europe: border crossing points on the external EU land border, Batory Foundation: Warsaw).(pdf_in English) (pdf_in Polish)

Matejko Ewa, Wasilewska Olga, (2008). Monitoring of Polish EU land border checkpoints (Monitoring polskich przejść granicznych), Batory Foundation: Warsaw.(pdf_PL)

Czas trwania

2006 - 2007

Źródło finansowania

Fundacja Stefana Batorego, Soros Foundation

Partnerzy

Fundacja Stefana Batorego