Przerzut do pracy przymusowej w innych branżach niż seksualna – Polska perspektywa po akcesji do UE

 

Celem projektu było zbadanie wpływu polskiej akcesji do UE na przemyt do pracy przymusowej w innych branżach niż sex-biznes. Z perspektywy Polski był śledzony proces przerzutu i jego organizacyjne otoczenie począwszy od przyczyn fenomenu pracy przymusowej, jego organizację i aktorów, a skończywszy na politykach przeciwdziałających przerzutowi, jego prawnych regulacjach i rekomendacjach. Ze względu na skomplikowaną naturę przedmiotu badań, projekt wymagał kompilacji podejść, technik i źródeł danych. Zasadnicze znaczenie w projekcie miała kompleksowa analiza oparta na danych empirycznych. Metoda badawcza łączyła w sobie zarówno metodologię projektu AGIS, jak i specyficzne instrumenty badawcze wypracowane w poprzednich projektach OBM. Projekt realizowany był przez konsorcjum złożone z 7 instytucji z UE w ramach programu Europejskiej Fundacji Nauki EUROCORES.

 

Czas trwania

2006 - 2009

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Partnerzy

  • Centre for the Study of Global Ethics, School of Public Policy,University of Birmingham, Wielka Brytania,
  • Institute of Migrations and Ethnic Studies, University of Amsterdam, Holandia,
  • The Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin, Irlandia,
  • Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Charles University in Prague, Czechy
  • Centre for Research in International Migration & Ethnic Relations, Stockholm University, Szwecja
  • Department of Philosophy, Ghent University, Belgia