RESPOND: Wielopoziomowe zarządzanie migracją masową w Europie i jej sąsiedztwie

 

W ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW) realizuje międzynarodowy projekt pt. „RESPOND: Wielopoziomowe zarządzanie migracją masową w Europie i jej sąsiedztwie”. Zakładanym rezultatem projektu RESPOND jest wzmocnienie zdolności zarządzania przepływami ludności i zwiększenie spójności polityk Unii Europejskiej (UE), jej państw członkowskich i państw sąsiadujących. W tym celu w ramach projektu podejmowane są kompleksowe analizy zarządzania migracjami w obliczu kryzysu uchodźczego, który nasilił się w 2015 roku. W zespole badawczym są przedstawiciele 14 instytucji partnerskich, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Zadaniem zespołu jest analiza procesów tworzenia i (nie)spójności polityk w ramach badań porównawczych w krajach wysyłających, tranzytowych i przyjmujących osoby poszukujące ochrony. Liderem projektu jest szwedzki Uniwersytet w Uppsali. Polskim zespołem badawczym w OBM UW kieruje dr Karolina Sobczak-Szelc.

W ramach projektu RESPOND analizie poddane jest zarządzanie migracjami na trzech poziomach, tj. makro (transnarodowym, narodowym), mezo (samorządowym/lokalnym) i mikro (uchodźców, imigrantów). Wśród stosowanych metod badawczych są: krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza dokumentów prawnych i politycznych, analiza danych statystycznych, analiza dyskursu politycznego, wywiady jakościowe na poziomie mikro (osoby poszukujące ochrony, osoby objęte ochroną międzynarodową) i mezo (praktycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy szczebla lokalnego, naukowcy), dyskusje w formie „okrągłego stołu”, badanie kwestionariuszowe CAWI/CAPI (Turcja i Szwecja), a także metoda fotografii partycypacyjnej (photovoice). Kluczowe obszary analiz podejmowanych w projekcie to:

1. kontrola granic i kontrola migracji,
2. międzynarodowa ochrona uchodźców,
3. polityka i praktyka przyjmowania osób poszukujących ochrony (warunki recepcyjne),
4. polityka integracji osób ubiegających się o ochronę i nią objętych,
5. rozbieżne perspektywy europeizacji i ich wymiar zewnętrzny.

Celem projektu jest zbadanie wielopoziomowego zarządzania w odniesieniu do wspomnianych obszarów, jak również zmierzenie się z pytaniem o rolę migracji przymusowych w narastaniu niepokojów w Europie. W odróżnieniu od wielu badań na temat procesów zarządzania bazujących na jednym poziomie analizy, w projekcie RESPOND zakłada się wielopoziomowe podejście wykorzystujące wiele metod badawczych. Pozwala to na pokazanie wzajemnych zależności między polityką i praktyką na wszystkich trzech poziomach, zbadanie roli urzędników na poziomie mezo oraz roli organizacji pozarządowych. Ostatecznie RESPOND ma zobrazować, które polityki zarządzania migracją rzeczywiście funkcjonują oraz jak funkcjonują imigranci i urzędnicy w kontekście różnych polityk, zwłaszcza jeśli brakuje między nimi spójności. Dzięki podejściu, którego centralnym punktem są osoby poszukujące ochrony oraz uchodźcy, projekt RESPOND może także przynieść bezpośrednie korzyści wspólnotom uchodźców oraz wytyczyć kierunek dla rozwoju bardziej efektywnych polityk oraz badań w tym zakresie (m.in. odnoszących się do obywatelstwa i integracji).

Strona projektu

 Twitter                Facebook               Academia                 Instagram: respond.horizon2020

Blog:

Launching the Survey among Syrian Refugees | Experience from the workshop at the Swedish Research Institute, ISTANBUL Experience from the workshop at the Swedish Research Institute
Anita Brzozowska & Karolina Sobczak-Szelc

Poland – Legal and Policy Framework of Migration Governance (a Brief Summary/Few Remarks
Monika Szulecka, Marta Pachocka, and Karolina Sobczak-Szelc

Spotlight on RESPOND-er: Justyna Szalanska
Justyna Szalanska

UNEASY MISSION OF NGOS IN PROTECTION AND RECEPTION OF ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN POLAND. REFLECTIONS FROM FIELDWORK

Justyna Szałańska

MIGRATION POLICY AND POLITICS IN POLAND

Konrad Pędziwiatr

 

Czas trwania

2017 - 2021

Źródło finansowania

HORYZONT 2020

Partnerzy

Koordynator:

 1. UPPSALA UNIVERSITET (UU), SANKT OLOFSGATAN 10 B, UPPSALA 751 05, Sweden.

Partnerzy:

 1. THE GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY (GCU), Cowcaddens Road, City Campus 70, GLASGOW G4 0BA, United Kingdom.
 2. GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGENSTIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS (UGOE), WILHELMSPLATZ 1, GOTTINGEN 37073, Germany.
 3. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UCam), TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS, CAMBRIDGE CB2 1TN, United Kingdom.
 4. ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI (BILGI), established in KAZIM KARABEKIR CAD 2/13 ISTANBUL ESKI SILAHTARAGA ELEKTRIK SANTRALI SANTRAISTANBUL KAMPUSU, EYUP ISTANBUL 34060, Turkey.
 5. SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL (SRII), SKEPPARGATAN 8, STOCKHOLM 114 52, Sweden.
 6. OZYEGIN UNIVERSITESI (OZU), NISANTEPE MAH ORMAN SOK 13, ALEMDAG CEKMEKOY ISTANBUL 34794, Turkey.
 7. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI), Piazza San Marco 4, Florence 50121, Italy.
 8. PANEPISTIMIO AIGAIOU (UAEGEAN), LOFOS PANEPISTIMIOU, MYTILINI 81100, Greece.
 9. OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (OEAW), DR. IGNAZ SEIPEL-PLATZ 2, WIEN 1010, Austria.
 10. UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UNIWARSAW), KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28, WARSZAWA 00 927, Poland.
 11. KOBENHAVNS UNIVERSITET (UCopenhagen), NORREGADE 10, KOBENHAVN 1165, Denmark.
 12. LEBANON SUPPORT (LS), 5TH FLOOR ABDALLAH ABDALLAH BUILDING AL-MOUNTAZAH ST MOUNT LEBANON, FURN EL CHEBBAK 1003, Lebanon.
 13. HAMMURABI HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (HHRO), ALQADISSYA MINISTERS CAMPOUND – HOME 24, BAGHDAD, Iraq.

Publikacje