Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie

 

Tradycyjne podejścia badawcze tracą swój potencjał wyjaśniający jeśli chodzi o procesy migracyjne w Europie Wschodniej, jakie wystąpiły po wybuchu konfliktu na Ukrainie wschodniej oraz aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Jednocześnie, nastąpiła masowa migracja z Ukrainy do Polski, która zasadniczo jest definiowana i badana przez pryzmat migracji zarobkowej. Naszym celem jest zbadanie przez pryzmat „sekurytyzacji” (nadania danemu zjawisku charakteru wyzwania dla bezpieczeństwa), w jaki sposób konflikt zbrojny i destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie wpłynęły na percepcję i politykę migracyjną wobec migrantów pochodzących z terenów objętych kryzysem. Porównamy podejście Polski, największego kraju docelowego ukraińskiej migracji, oraz Ukrainy, kraju pochodzenia a także przebywania ogromnej rzeszy osób wewnętrznie przesiedlonych.

Badanie stawia sobie trzy główne cele badawcze:

  • Czy i dlaczego migracja z Ukrainy nie stała się przedmiotem sekurytyzacji w Polsce po 2014 roku?
  • Czy i dlaczego wewnętrzne przesiedlenia na Ukrainy stały się przedmiotem sekurytyzacji na Ukrainie?
  • Jak migranci międzynarodowi oraz wewnętrzni postrzegają/negocjują polityki sekurytyzacji/de-sekurytyzacji skierowane pod ich adresem i czy odgrywają jakąś rolę w zachowaniu/zmianie dynamiki procesu sekurytyzacji?

Badanie bazuje na dorobku teoretycznym i metodologicznym tzw. krytycznych badań nad bezpieczeństwem. Projekt ma na celu sprawdzenie, czy w zależności od czynników kontekstualnych, podmiotu sekurytyzacji i związków z innymi sektorami polityki, „tradycyjna” kwestia bezpieczeństwa jak indukowana przez konflikt zbrojny  migracja międzynarodowa może zostać  z powodzeniem „desekurytyzowana”, jeśli towarzyszy jej zmasowana sekurytyzacja innych zjawisk migracyjnych (jak tzw. Europejski kryzys uchodźczy) oraz jest umiejscowiona w dyskursie ekonomicznym. Z kolei, w przypadku migracji wewnętrznej na Ukrainie zakładamy, że może ona podlegać sekurytyzacji jeśli odbywa się w warunkach „hybrydowego” konfliktu zbrojnego oraz jest przedstawiana jako element dyskursu tożsamościowego.

Czas trwania

2019 - 2021

Źródło finansowania

Projekt „Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie” jest finansowany przez  Narodowe Centrum Nauki  w ramach grantu „ OPUS 16” (nr UMO-2018/31/B/HS5/01607)

Publikacje