Studia Migracyjne i Nowe Społeczeństwa

 

Jednym z głównych celów 4EU+ European University Alliance jest międzynarodowa i interdyscyplinarna współpraca w szkolnictwie wyższym. Projekt 4EU+ „Migration Studies and New Societies” ma na celu opracowanie projektów dydaktycznych dotyczących zagadnień związanych z migracją.

Studentom biorącym udział w projekcie zapewni dogłębne zrozumienie społecznych i politycznych możliwości i problemów, jakie stwarzają migracje globalne i wewnątrzunijne oraz wyposaży ich w umiejętności analityczne w wielu dyscyplinach, począwszy od socjologii, ekonomii, nauk politycznych, prawa i antropologii, po historię, geografię, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Projekt promuje synergiczną ścieżkę kształcenia, łączącą zajęcia dydaktyczne związane z migracją z kompetencjami oferowanymi na każdym z uniwersytetów partnerskich w kilku dziedzinach akademickich.

Ostatecznym celem jest opracowanie dwuletniego programu studiów magisterskich, mającego na celu szkolenie studentów z doświadczeniem wymaganym do pracy nad polityką migracyjną i realiami w kontekście instytucji UE, organizacji międzynarodowych / pozarządowych, lokalnych administracji publicznych, firm prywatnych, stowarzyszeń kulturalnych, okręgów sądowych i mediów, studiów doktoranckich.

Czas trwania

2020 - 2023

Źródło finansowania

Erasmus+ Programme of the EU

Partnerzy

Uniwersytet w Mediolanie – Lider
Uniwersytet Karola w Pradze
Uniwersytet Sorbony w Paryżu
Uniwersytet Warszawski