Sustainable Care: Connecting People and Systems

 

„Sustainable Care” to interdyscyplinarny program badawczy finansowany z grantu ESRC dla University of Sheffield. Przedsięwzięcie ma na celu zbadanie jak rozwiązania opiekuńcze, znajdujące się obecnie w częściach Wielkiej Brytanii w stanie kryzysu, mogą stać się zrównoważone i służyć dobrostanowi ludności. Program ma na celu wsparcie aktorów politycznych, praktyków i badaczy w konceptualizacji pojęcia zrównoważonej opieki w oparciu o prawa, wartości, etykę i sprawiedliwość oraz w oparciu o redystrybucję zasobów.

Nadrzędnym celem programu badawczego „Sustainable Care” jest pogłębienie zrozumienia społecznych i ekonomicznych podstaw zrównoważonej opieki, oraz tego jak osiągnąć efekty służące dobru biorców opieki, ich rodzin, opiekunów i pracowników sektora opieki.

Program pod kierownictwem Profesor Sue Yeandle, oparty jest na współdziałaniu badaczy z siedmiu uniwersytetów i szerszej sieci partnerów z instytucji akademickich z piętnastu krajów. Przyjmują oni porównawczą i zorientowaną na przyszłość perspektywę na potrzeby opiekuńcze osób dorosłych zmagających się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością w swoim środowisku domowym, badając je w kontekście systemu opiekuńczego, pracy opiekuńczej i relacji opieki.

Ośrodek Badań nad Migracjami jest partnerem w zadaniu B4 (Opieka na (nie)swoim miejscu: ku zrównoważonemu dobrostanowi w kontekście mobilności i różnorodności społecznej) kierowanym przez Profesor Majellę Kilkey i Profesor Louise Ryan.

Więcej informacji: http://circle.group.shef.ac.uk/sustainable-care/

 

Czas trwania

2017 - 2021

Źródło finansowania

ESRC