Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy

 

Celem projektu było zrozumienie wyzwań stojących przed jednostkami i instytucjami uczestniczącymi w rynku pracy na granicy polsko-białorusko-ukraińskiej, które są związane z utworzeniem Transgranicznego Centrum Wsparcia Rynku Pracy. Dodatkowo, projekt miał również na celu wspomaganie rozwoju lokalnego rynku pracy i aktorów na nim działających. Planowane działania obejmowały: sondaż wśród pracodawców, badania gospodarstw domowych, pogłębione wywiady z imigrantami. Odbyło się również wiele spotkań z przedstawicielami lokalnych władz, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i instytucji badawczych w celu wymiany informacji i identyfikacji głównych problemów lokalnego rynku pracy. Celem tych spotkań było również wzmocnienie zaangażowania lokalnych instytucji we współpracę transgraniczną i promocja dobrych praktyk.

Czas trwania

2007 - 2008

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partnerzy

Regionalny Urząd Pracy w Lublinie