Transnarodowość jako wymiar instytucjonalizacji obecności imigrantów z Ukrainy w Polsce

 

Projekt ma na celu systematyczną analizę nieporuszanego do tej pory w Polsce zagadnienia powstawania i funkcjonowania instytucji społecznych łączących imigrantów z Ukrainy w Polsce z osobami dla nich znaczącymi w ich kraju pochodzenia. Projekt zakłada, że instytucje te działają w ramach transnarodowej przestrzeni społecznej definiowanej jako obszar umożliwiający podtrzymywanie i rozwijanie związków społecznokulturowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy imigrantami z Ukrainy w Polsce, a osobami lub/i społecznościami dla nich znaczącymi na Ukrainie. Informacje te będą stanowić istotny wkład do wiedzy na temat wzorów instytucjonalizacji działań imigrantów z Ukrainy w Polsce, a zwłaszcza determinant tworzenia i motywów uczestnictwa migrantów w przestrzeni transnarodowej, zakresu i stopnia uczestnictwa w tejże przestrzeni oraz zasad nią rządzących. Ponadto, podjęty zostanie temat zależności pomiędzy integracją a utrzymywaniem relacji transnarodowych.

Czas trwania

2009 - 2011

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego