Zasoby społeczności lokalnych i mechanizmy ich wykorzystania

 

Głównym celem projektu była identyfikacja zasobów lokalnych oraz wyjaśnienie mechanizmów ich wykorzystywanych przez mieszkańców peryferyjnych obszarów przygranicza. Okres transformacji post-socjalistyczej dla przygranicznych obszarów był szczególnie trudny ze względu na likwidację państwowych przedsiębiorstw stanowiących podstawy lokalnej gospodarki. Państwowe gospodarstwa nie zostały zastąpione prywatnymi firmami, a nieliczne które je zastąpiły istotnie zredukowały skalę działalności, co wywołało wysokie bezrobocie. Mieszkańcy przygranicza zostali postawieni wobec konieczności wykorzystania zasobów lokalnych takich jak granica, turystyka, czy rodzina do wyjścia z sytuacji kryzysu transformacyjnego.

Czas trwania

2006 - 2008

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego