Zebranie informacji na temat obywateli ukraińskich pracujących w Polsce

 

Projekt badawczy  realizowany przez Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami z udziałem Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Jest to kontynuacja badań zrealizowanych w latach 2012, 2015 i 2016 nad imigracją ukraińską do Polski.

Badanie zrealizowane w 2012 roku było jedną z pierwszych metodologicznie ugruntowanych prób spojrzenia w sposób ilościowy na proces napływu do Polski imigrantów z krajów byłego ZSRR. Kolejne badania poświęcono już wyłącznie imigrantom z Ukrainy. W badaniach realizowanych w aglomeracji warszawskiej w 2015 roku specjalną uwagę poświęcono procedurze uproszczonej oraz sytuacji cudzoziemców zatrudnionych w rolnictwie (uzupełniając je o pogłębione studia w dwóch powiatach województwa mazowieckiego przyciągających największe liczby cudzoziemskich pracowników rolnych w Polsce). Analizy sektora rolnego kontynuowano w roku 2016 w ramach sondaży w dwóch mazowieckich powiatach – grójeckim i płońskim. Badanie zrealizowane w 2016 roku było natomiast pierwszą próbą ilościowego pomiaru imigracji z Ukrainy poza aglomeracją warszawską – w Lublinie.

Bieżący projekt z perspektywy wieloletniej zwraca uwagę na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość imigracyjną Polski, zwłaszcza w odniesieniu do napływu z Ukrainy. Analizowane tematy obejmują cechy społeczno-demograficzne migrantów, ich status prawny, wzorce i plany migracyjne, a także sytuację migrantów na polskim rynku pracy oraz ich zachowania odnośnie do oszczędzania i przekazów finansowych na Ukrainę. Nie koncentruje się wyłącznie na migrantach zarobkowych, specjalny moduł badania został poświęcony ukraińskim studentom programów dziennych i wieczorowych na uczelniach warszawskich. Badaniem objęto aglomerację warszawską stanowiącą wciąż jeden z głównych obszarów docelowych migrantów zarobkowych przyjeżdżających do Polski, a także nowe obszary docelowe migracji jak Bydgoszcz czy Wrocław.

Działania w ramach projektu:

Badanie RDS migrantów zarobkowych we Wrocławiu w 2018 roku.
Badanie RDS migrantów zarobkowych w Bydgoszczy w 2018 roku.
Badanie RDS migrantów zarobkowych w Warszawie w 2019 roku.
Badanie RDS studentów w Warszawie w 2019 roku.
Badanie RDS migrantów zarobkowych we Wrocławiu w 2020 roku.
Badanie CATI migrantów zarobkowych z Warszawy.

 

Czas trwania

2018 - 2021

Partnerzy

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami – Lider

Fundacja Ukraina

Publikacje