Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Jessica Hagen-Zanker, Melissa Siegel. 2008.

A critical discussion of the motivations to remit in Albania and Moldova

 

CMR Working Papers, Nr 30(88)


Abstrakt

Teorie i badania nad motywacjami przekazywania pieniędzy zza granicy rozwijają się stopniowo już od lat 80. Niniejsza praca zawiera przegląd mikroekonomicznej literatury , która zakłada, że istnieją konkurencyjne teoretyczne podejścia do motywacji przekazów pieniężnych. Twierdzimy, że w większości przypadków różnicowanie teorii nie jest potrzebne i osłabia możliwość empirycznego ich zastosowania. Stosujemy dane teorie analizując sytuację w Albanii i Mołdawii, dwóch krajach, o doświadczeniach migracji i przepływów pieniężnych, opierając się na danych z badań gospodarstw domowych. Koncentrujemy się na poszukiwaniu dowodów teoretycznych motywacji przekazywania pieniędzy, takich jak altruizm, spłata pożyczki, współ-ubezpiecznie i zapis w testamencie, wykorzystując podobną metodologię i podejście do tych stosowanych w poprzednich badaniach empirycznych. Analiza badań empirycznych prowadzi do wątpliwości i wieloznacznych wyników. Twierdzimy, iż przyczyną tego problemu jest niedostateczna operacjonalizacja, nierozłączności motywów przekazywania pieniędzy zza granicy, jak i trudności z uzyskaniem danych na ten temat. Ponadto, twierdzimy, iż decyzja o wysyłaniu pieniędzy, nie powinna być analizowana w sposób wyizolowany od innych aspektów migracji. Jest to ewidentne, że przyczyny i wzorce migracji z Albanii i Mołdawii maja wpływ na zachowania związane z przekazywaniem pieniędzy i większość migrantów po to migruje, aby móc przesłać pieniądze. Istotne jest, aby powiązać decyzje o migracji z decyzjami o przepływie pieniędzy, jak również poszerzyć spojrzenie na ten problem poza literaturę ekonomiczna, aby móc przedstawić bardziej wiarygodną i jaśniejszą odpowiedź na pytanie dlaczego migranci przekazują pieniądze.