Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marek Okólski. 2023.

American employers’ interests and migrant labour in historical perspective

 

CMR Working Papers 131/189


Abstrakt

Opracowanie jest efektem większego przedsięwzięcia mającego na celu zidentyfikowanie we współczesnej historii związków między interesami pracodawców a migracjami pracowniczymi i alokacja migrantów na rynku pracy. Autor skupia się na specyfice tych związków w Stanach Zjednoczonych, w różnych warunkach politycznych i gospodarczych. W szczególności zajmuje się warunkami we wczesnym okresie kolonizacji i osadnictwa w Ameryce Północnej, w czasie rozwoju i rozkwitu gospodarki plantacyjnej, w fazie intensywnego uprzemysłowienia oraz okresie obecnej globalizacji. Podejmuje kwestie sposobów wyrażania interesów pracodawców związanych z napływem i zatrudnianiem imigrantów, w tym lobbingu. Zawarta w opracowaniu analiza dowodzi trwałości tego zjawiska, pomimo zmieniających się okoliczności natury politycznej i ekonomicznej.
 

Słowa kluczowe

migracje pracownicze, interesy pracodawców, Stany Zjednoczone

Projekty