Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska, Justyna Pokojska. 2015.

Analiza dyskursu medialnego w Polsce na temat emigracji poakcesyjnej po 2004 roku

 

CMR Working Paper, Nr 87(145)


Abstrakt

Celem tekstu jest analiza dyskursu medialnego dotyczącego fali emigracji Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Materiał źródłowy obejmuje treść dwóch popularnych dzienników: Gazety Wyborczej oraz Rzeczpospolitej w okresie dziesięciu lat (2004-2013). Szczególna uwaga została poświęcona okresom kampanii wyborczych do parlamentu, jakie miały miejsce w latach 2005, 2007 i 2011. Główne pytania, jakie zostały postawione w toku analizy materiału źródłowego dotyczą: obrazu emigracji poakcesyjnej dominującego w prasie, najczęściej obecnych wątków tematycznych w dyskursie medialnym w analizowanym okresie, oceny procesu emigracji i jej skutków oraz dynamiki dyskursu w czasie.
 

Słowa kluczowe

dyskurs medialny, analiza treści, emigracja poakcesyjna Polaków

Projekty