Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Sabina Toruńczyk-Ruiz. 2008.

Being together or apart? Social networks and notions of belonging among recent Polish migrants in the Netherlands

 

CMR Working paper, Nr 40(98)


Abstrakt

Praca jest oparta na wynikach badania etnograficznego przeprowadzonego wśród współczesnych polskich imigrantów w Holandii. Badanie dotyczyło doświadczń związanych z pobytem w Holandii, w szczególności tworzenia sieci migranckich oraz poczucia przynależności. Zebrany materiał wskazuje na dosyć złożony obraz sieci migranckich: z jednej strony widoczna jest silna rola polskich sieci społecznych w obrębie wąskich grup znajomych i rodziny, z drugiej zaś – sieci te nie łączą się i nie tworzą lokalnej wspólnoty wśród nowo-przyjezdnych. Polacy spoza najbliższego grona traktowani są z dystansem i nawet nieufnością, co pozwala stwierdzić, że wspólnota oparta na więzach etnicznych nie rodzi się. Zarazem jednak polscy migranci nawiązują ograniczoną liczbę kontaktów z gospodarzami i wykazują tendencję do dystansowania się zarówno od Holendrów jak i innych grup mirganckich. Pomimo doceniania wielu aspektów pobytu w Holandii, widoczna jest wśród badanych tęsknota za wieloma polskimi elementami oraz poczucie dumy z wartości postrzeganych jako polskie, co wskazuje na wieloznaczny sposób postrzegania siebie i swej grupy etnicznej.