Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Krzysztof Kardaszewicz, Małgorzata Wrotek. 2020.

Beyond the “bread with butter”: changing realities of economic integration among the Chinese and the Vietnamese diaspora in Poland

 

CMR Working Papers 121(179)

Pobierz


Abstrakt

Chińczycy i Wietnamczycy w Polsce tradycyjnie byli postrzegani jako imigranci ekonomiczni skoncentrowani na zarabianiu pieniędzy, bez pragnienia głębszej integracji społecznej lub ekonomicznej. Ich obecność jest w dalszym ciągu rozumiana przede wszystkim przez pryzmat działalności w enklawie etnicznej. W oparciu o nowe dane ilościowe, autorzy kwestionują przyjętą optykę i podejmują analizę intencji pobytowych w oparciu o czynniki ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. W kontekście literatury omawiającej wzrost różnorodności migracji ekonomicznych z Azji Wschodniej, omawiamy integrację ekonomiczną Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce wychodzącą poza istniejącą enklawę etniczną. Następnie zwracamy uwagę na coraz większe znaczenie czynników pozaekonomicznych w decyzjach życiowych i sprawach zawodowych. W odróżnieniu do wcześniejszych fali emigracji, obie grupy przywiązują znaczną wagę do kwestii pozaekonomicznych, takich jak korzystne warunki do wychowania dzieci i dostęp do szkolnictwa i opieki medycznej. Dla obu grup, czynniki te są rekompensatą ograniczonych zarobków i możliwości zawodowych, dzięki którym Polska pozostaje atrakcyjnym celem emigracji. Nasze badania wykazują również małe znaczenie integracji ekonomicznej (mierzonej jako praca poza enklawą etniczną lub sukces związany z wysokością zarobków i zadowoleniem z pracy) dla planów osiedleńczych, zarówno wśród Chińczyków, jak i Wietnamczyków.
 

Słowa kluczowe

Chiny, Wietnam, integracja, osiedlenie, migracja

Projekty