Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Aleksandra Szkudlarek. 2019.

Brexit i co dalej? Dylematy polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii

 

CMR Working Papers, nr 117(175)


Abstrakt

Praca poświęcona jest zagadnieniu polskich migracji poakcesyjnych do Wielkiej Brytanii i ma na celu zbadanie wpływu, jaki niedawne wydarzenia związane z Brexitem wywarły na motywacje, strategie i plany migracyjne Polaków rezydujących w Zjednoczonym Królestwie1. Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej, podjęta 23 czerwca 2016 r., stanowiła ważny moment w życiu polskich migrantów na Wyspach, wywołując falę niepewności co do ich przyszłego statusu prawnego oraz zmuszając dotychczas „intencjonalnie nieprzewidywalnych” młodych ludzi do przemyślenia swoich decyzji i podjęcia pewnych działań. W oparciu o badania jakościowe – wywiady pogłębione z polskimi migrantami długoterminowymi, przeprowadzone w Brighton i okolicach Londynu w ramach projektu YMOBILITY – dokonano analizy potencjalnych zmian strategii przyjmowanych przez migrantów odnośnie do ich planów na przyszłość. W pracy posłużono się kategoriami teoretycznymi, takimi jak płynne migracje, społeczne zakotwiczanie czy niejednorodne osadzanie migrantów w celu opisu i interpretacji czynników wpływających na decyzje podejmowane przez Polaków przebywających w Zjednoczonym Królestwie. Rezultaty przeprowadzonej analizy prowadzą do wniosku, iż czynniki osobiste mają dla migrantów większe znaczenie niż wydarzenia polityczne i to one determinują ich przyszłe decyzje.
 

Słowa kluczowe

płynne migracje, Brexit, migracje poakcesyjne Polaków, intencjonalna nieprzewidywalność, zakotwiczanie społeczne