Ośrodek Badań nad Migracjami

Marta Anacka, Agnieszka Fihel. 2013.

Charakterystyka migrantów powracających do Polski oraz ich aktywność zawodowa na rodzimym rynku pracy

 

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, nr 4/2013 | s. 57-71