Ośrodek Badań nad Migracjami

Agnieszka Fihel, Małgorzata Kalbarczyk, Anna Nicińska. 2019.

Children’s Proximity and Non-Family Support to Elderly Adults in Europe

 

CMR Working Papers nr 113(171)


Abstrakt

Odległość między członkami rodziny negatywnie wpływa na pomoc dorosłych dzieci dla ich rodziców będących w podeszłym wieku. Nasze badanie dotyczy tego, jak sąsiedzi, przyjaciele i inne osoby spoza rodziny uzupełniają potencjalne niedobory we wsparciu osób starych. Na podstawie danych SHARE dla dwunastu krajów europejskich szacujemy prawdopodobieństwo i ilość pomocy otrzymanej przez osoby w wieku 65 lat i więcej, które mieszkają w różnej odległości od swoich dzieci. Rodzice mieszkający stosunkowo blisko polegają prawie wyłącznie na wsparciu członków rodziny, natomiast wraz ze wzrostem dystansu rośnie prawdopodobieństwo i ilość pomocy od osób spoza rodziny. W krajach Europy wschodniej i południowej osoby starsze otrzymują więcej pomocy zarówno od członków rodziny, jak i osób spoza niej, niż ich rówieśnicy w krajach Europy zachodniej i północnej. Osoby spoza rodziny kompensują w pewnym stopniu braki we wsparciu osób starszych, ale zaangażowanie tych pierwszych silnie zależy od czynników kulturowych i instytucjonalnych.
 

Słowa kluczowe

relacje międzypokoleniowe, osoby stare, sieci wsparcia, wsparcie, bezdzietność