Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Weronika Kloc-Nowak. 2017.

Zapuszczanie korzeni na Zielonej Wyspie? Polacy w Irlandii w drugiej dekadzie po akcesji do UE

 

CMR Working Paper nr 104(162)


Abstrakt

Opracowanie nakreśla dynamikę migracji Polaków do Irlandii w powiązaniu z sytuacją irlandzkiej gospodarki i zmieniającymi się potrzebami tamtejszego rynku pracy. Przedstawia też charakterystyki osób migrujących w świetle irlandzkich, polskich i europejskich danych statystycznych. Główną część raportu stanowi analiza sytuacji populacji polskiej na wyspie w świetle danych ostatniego irlandzkiego spisu powszechnego z 2016 roku, z uwzględnieniem głównych kierunków zmian w stosunku do poprzednich spisów. Polscy imigranci, którzy przed 2004 rokiem byli rzadkością w Irlandii, stali się najliczniejszą grupą cudzoziemców, rozsianą po całym kraju, ustabilizowaną liczebnie i powoli starzejącą się. Na tle innych imigrantów w Irlandii, wśród Polaków zwraca uwagę duży udział odsetek z wyższym wykształceniem, a jednocześnie – rosnący udział kontynuujących naukę. Raport wskazuje na oznaki zakorzenienia Polaków w Irlandii m.in. udział gospodarstw domowych z dziećmi, wzrost liczby osób z podwójnym obywatelstwem czy zakup nieruchomości. Osobno omówione zostały typy migrantów wyróżnione wśród Polaków w Irlandii i ich długoterminowe strategie migracyjne.
 

Słowa kluczowe

Irlandia, Polscy migranci, migracja poakcesyjna, dane spisowe

Projekty