Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska. 2017.

Analiza udziału Polaków w Irlandii w wyborach polskich w latach 1990-2015

 

CMR Working Papers nr 105(163)


Abstrakt

Celem tekstu jest analiza partycypacji wyborczej Polaków mieszkających w Irlandii w polskich wyborach (parlamentarnych i prezydenckich) oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedstawione zostały ogólne informacje na temat praw wyborczych obywateli polskich mieszkających poza granicami kraju, trendy partycypacji wyborczej Polaków głosujących w obwodach wyborczych utworzonych za granicą w latach 1990-2015. Analiza szczegółowa objęła Polaków w Irlandii, w tym liczbę zarejestrowanych wyborców, oddanych głosów oraz rozkładu poparcia dla poszczególnych kandydatów i partii politycznych na tle ogólnych wyników wyborów w Polsce i w innych krajach.
 

Słowa kluczowe

Polacy w Irlandii, migracja poakcesyjna, partycypacja wyborcza, głosowanie za granicą

Projekty