Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Peter Plenta. 2017.

Cross-border Slovak-Ukrainian Cooperation at the Time of Crisis

 

CMR Working Papers, nr 97(155)


Abstrakt

Wydarzenia na Ukrainie dały impuls słowackiej polityce zagranicznej, mediom i organizacjom pozarządowym do skoncentrowania uwagi na wschodnim sąsiedzie. Szła za tym nadzieja, że kryzys na Ukrainie doprowadzi, pod presją sektora pozarządowego, zwłaszcza do zacieśnienia współpracy transgraniczną pomiędzy obydwoma krajami. Jednym z powodów zwracania większej uwagi na Ukrainie było potencjalne zagrożenie dla Słowacji w związku z nielegalną imigracją i uchodźstwem jako konsekwencją konfliktu zbrojnego. Pomimo niewielkiego wzrostu imigracji, liczba imigrantów pozostaje znikoma. Z drugiej strony dwustronne relacje pomiędzy Słowacją i Ukrainą doświadczyły przeszkód w tematyce bezpieczeństwa energetycznego i tak zwanego "wielkiego odwrócenia kierunku przepływu" gazu. Niezależnie od zadeklarowanego poparcia dla intensyfikacji relacji dwustronnych i współpracy transgranicznej, jedynie kilka kwestii uległo zmianie. Przez zmniejszające się zainteresowanie mediów sytuacją na Ukrainie, istnieje zagrożenie, że przyszła współpraca transgraniczna pozbawiona będzie wsparcia, w tym finansowego. Jednakże ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy może okazać się punktem zwrotnym, który ożywi regionalna współpracę i wprowadzi zmiany we wzorach migracyjnych.
 

Słowa kluczowe

Słowacja, Ukraina, współpraca transgraniczna, reżim wizowy, migracje

Projekty