Centre of Migration Research

Magdalena Lesińska.

Czas przełomu, czas podziałów – polska emigracja a wybory 1989 roku

 

Studia Polityczne, nr 3 (43), ss. 153-176

Research Projects