Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ignacy Jóźwiak. 2020.

Czasowość i sprawczość w świetle koncepcji prekarności: Wnioski z badań nad migracjami pracowniczymi z Ukrainy do Polski

 

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny nr 4(178) | s. 163-186

DOI 10.4467/25444972SMPP.20.043.12780

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę polsko-ukraińskiej migracji pracowniczej w kontekście czasowości migracji oraz segmentacji i prekaryzacji pracy. Opiera się on na materiale empirycznym, dostępnych badaniach dotyczących obywateli i obywatelek Ukrainy w Polsce oraz międzynarodowych badaniach pozycji migrantów na rynkach pracy państw docelowych. Ramy pojęciowe wywodu stanowią koncepcje prekarności i prekaryzacji oraz sprawczości (agency). Terminologia ta jest istotna dla opisu czasowości pracy i pobytu migrantów i migrantek w Polsce oraz obserwowanych zmian w tym obszarze. Stawiane przed artykułem cele to: (1) operacjonalizacja pojęć „prekarność” i „prekaryzacja” w kontekście badań nad migracjami pracowniczymi (ze szczególnym uwzględnieniem migracji z Ukrainy do Polski); (2) osadzenie migracji pracowniczych z Ukrainy do Polski w kontekście globalnych procesów migracyjnych oraz (3) wyznaczenie potencjalnych trajektorii dalszych badań w tym temacie.
 

Słowa kluczowe

czasowość, prekarność, sprawczość, migracje pracownicze, Polska, Ukraina