Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Centre of Migration Research

Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Wrotek. 2018.

Determinanty popytu i wydatków publicznych na opiekę długoterminową – doświadczenia polski na tle Europy

 

in: M. Okólski (ed.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 377-398

Research Projects