Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Paweł Kaczmarczyk, Małgorzata Wrotek. 2018.

Determinanty popytu i wydatków publicznych na opiekę długoterminową – doświadczenia polski na tle Europy

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 377-398

Projekty