Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zuzanna Brunarska. 2017.

Developmental and economic consequences of expected population changes in the Russian Federation

 

CMR Working Papers, nr 94(152)


Abstrakt

Artykuł omawia ekonomiczne i rozwojowe skutki przyszłych zmian ludnościowych w Rosji, biorąc pod uwagę zamiany demograficzne zarówno na poziomie kraju, jak i w rozbiciu na grupy etniczne. Skupia się na ich wpływie na rynek pracy, system emerytalny i gospodarkę, w tym rozwój regionalny, uwzględniając różnice między grupami etnicznymi w kwestii ich charakterystyk demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Oddzielnie poruszona jest rola migracji międzynarodowych.
 

Słowa kluczowe

Rosja, zmiany ludnościowe, grupy etniczne, migracja