Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Joanna Nestorowicz. 2008.

Do networks do the works? Migration networks among Indian entrepreneurs in Poland and Belgium

 

CMR Working Paper, Nr 38(96)

Pobierz

 

 


Abstrakt

Niniejsza praca dotyczy sieci migracyjnych. Głównym zagadnieniem badawczym jest funkcjonowanie sieci wśród mobilnych przedsiębiorców. Analiza została przeprowadzona na przykładzie biznesmenów pochodzących z Indii osiadłych w Polsce oraz w Belgii. Teoretyczne rozważania odnoszą się do koncepcji migracji związanych z przedmiotem badnia. W oparciu o tę analizę zbudowane zostały holistyczne ramy koncepcyjne, które definiują trzy obszary eksploracji: proces decyzyjny migranta, endogeniczne czynniki przedsiębiorczości oraz egzogeniczne czynniki procesu powstawania firmy. W dalszej części pracy, w oparciu o zdefiniowane obszary, skonstruowany został scenariusz wywiadu. Scenariusz stanowił narzędzie badawcze w 30 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z mieszkającymi w Polsce oraz w Belgii przedsiębiorcami pochodzącymi z Indii. Praca analizuje zebrane informacje, co prowadzi do określenia głównego czynnika determinującego funkcjonowanie sieci migracyjnych wśród mobilnych przedsiębiorców.