Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anita Brzozowska. 2015.

Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badań

 

CMR Working Paper, Nr 81(139)


Abstrakt

Celem publikacji jest prezentacja istniejącego stanu wiedzy o małżeństwach mieszanych wyróżnionych ze względu na kryterium narodowości i pochodzenia etnicznego współmałżonków w kontekście doboru małżeńskiego i integracji imigrantów w krajach przyjmujących. Praca zawiera omówienie sposobów definiowania małżeństwa oraz typów małżeństw mieszanych. Przedstawia również w świetle wybranych koncepcji teoretycznych dobór małżeński oraz społeczny wymiar integracji imigrantów, którzy zawarli małżeństwa mieszane. W kolejnej części tekstu zaprezentowane zostały najważniejsze badania nad małżeństwami mieszanymi przeprowadzone przede wszystkim na gruncie studiów migracyjnych. Publikację kończą wnioski podsumowujące najważniejsze osiągnięcia z zakresu omawianej problematyki oraz próba wskazania potencjału tego kierunku badań w polskich studiach migracyjnych.
 

Słowa kluczowe

małżeństwa mieszane, integracja, migracje, dobór małżeński

Projekty