Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Paweł Kaczmarczyk, Zuzanna Brunarska, Anita Brzozowska, Krzysztof Kardaszewicz. 2020.

Economic integration of immigrants – towards a new conceptualisation of an old term

 

CMR Working Papers 120(178)

Pobierz WP nr. 120(178)


Abstrakt

W niniejszym opracowaniu poddajemy krytycznej ocenie dominujące konceptualizacje pojęcia integracja ekonomiczna, by określić ramy koncepcyjne niezbędne do realizacji badań empirycznych, także w przypadku tzw. Nowych Obszarów Docelowych Migracji (NID). Aby przezwyciężyć trudności wskazywane w literaturze, proponujemy nowy model koncepcyjny, w którym analiza wyników (efektów) integracji ekonomicznej uwzględnia aspiracje i zdolności/możliwości danej jednostki oraz pozaekonomiczne wymiary uczestnictwa imigrantów w społeczeństwach przyjmujących. Dowodzimy, że koncepcja aspiracji i możliwości może być przydatna nie tylko w zrozumieniu zachowań migracyjnych (w tym braku mobilności), ale także przy wyjaśnianiu i interpretacji wyników/efektów integracji. W proponowanej koncepcji odchodzimy od tradycyjnego podejścia w badaniach integracji, które koncentrują się na migrantach osiadłych i prezentujemy model, który pozwala ujmować i badać integrację ekonomiczną różnych kategorii imigrantów.
 

Słowa kluczowe

integracja ekonomiczna, aspiracje, zdolności/możliwości, projekt migracyjny, kariera migracyjna, Nowe Obszary Docelowe Migracji

Projekty