Centre of Migration Research

Elżbieta Mirga-Wójtowicz. 2004.

Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Komunikat z badań

 

in: Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Artur Paszko (ed.), Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków