Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agnes Eross, Katalin Kovaly, Patrik Tatrai. 2016.

Effects of the Ukrainian Crisis in Transcarpathia: the Hungarian Perspective

 

CMR Working Papers, Nr 92(150)


Abstrakt

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie miały poważne skutki gospodarcze i społeczne także dla najbardziej na zachód wysuniętego regionu kraju - Zakarpacia. Konfliktowi z Rosją towarzyszy poważne spowolnienie gospodarcze, które z kolei przyczyniło się do modyfikacji indywidualnych i rodzinnych strategii uwarunkowanych procesami migracyjnymi oraz polityką prowadzoną przez państwa ościenne (członków Grupy Wyszehradzkiej). Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie, jak ostatnie wydarzenia polityczne (Euromajdan, zajęcie Krymu przez Rosję oraz konflikt w Donbasie) mają wpływ na funkcjonowanie rdzennej ludności węgierskiej na Zakarpaciu. Ponadto, jak na indywidualne i rodzinne strategie oraz wzorce migracyjne wpłynęła polityka Węgier jako zagranicznej ojczyzny. Badanie opiera się na analizie danych statystycznych i dokumentów, źródłem uzupełniającym są wywiady przeprowadzone wiosną 2016 roku. Badanie pokazało, że dynamika emigracji z Zakarpacia w ciągu ostatnich kilku lat jest związana z sytuacją polityczną we wschodniej Ukrainie (w tym z poborem do wojska), oraz polityką Węgier, szczególnie z polityką naturalizacji, która preferuje osoby węgierskiego pochodzenia, ułatwiając im nabycie węgierskiego. Strategie życiowe (indywidualne i rodzinne), wzorce migracji i relacje transgraniczne pozostają pod wpływem regionalnej polityki prowadzonej przez państwa wyszehradzkiej czwórki. Autorzy twierdzą, że zachodni sąsiedzi osłabionego państwa ukraińskiego podejmowali dyskretne próby wykorzystania zmieniających się warunków geopolitycznych w celu zwiększenia swojego wpływu politycznego w regionie oraz pozyskania kapitału ludzkiego w postaci imigrantów.
 

Słowa kluczowe

Zakarpacie, polityka zagranicznej ojczyzny, migracja, Węgry, stosunki transgraniczne, kryzys na Ukrainie