Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marcin Gońda, Magdalena Lesińska. 2022.

EWOLUCJA KARTY POLAKA JAKO INSTRUMENTU POLITYKI PAŃSTWA

 

CMR Working Papers 129(187)


Abstrakt

Celem tekstu jest przedstawienie dokonującej się w okresie ostatniego piętnastolecia ewolucji Karty Polaka jako instrumentu polityki państwa, adresowanego w momencie jej wprowadzenia w 2007 r. do osób pochodzenia polskiego w krajach byłego Związku Radzieckiego, a od 2019 r. już do Polaków na całym świecie. W poniższym tekście opisano zatem kolejne zmiany w treści Ustawy o Karcie Polaka oraz odtworzono polityczne narracje, jakie towarzyszyły parlamentarnym pracom nad tymi przepisami. Prezentowana analiza wskazuje, że o ile początkowo Karta Polaka była narzędziem polityki diasporycznej nakierowanym na podtrzymywanie relacji z osobami polskiego pochodzenia zamieszkującymi za wschodnią granicą Polski (głównie w Litwie, Białorusi i Ukrainie), o tyle z czasem przekształciła się w instrument polityki migracyjnej, który ma ułatwić przyjazd i osiedlenie się na terytorium Polski oraz nabycie obywatelstwa polskiego.
 

Słowa kluczowe

Karta Polaka, ethnic card, diaspora, polityka wobec diaspory

Projekty