Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Dominika Pszczółkowska. 2020.

Facebook recruitment and online interviewing – suitable for qualitative research in migration?

 

CMR Working Papers 119(177)


Abstrakt

Facebook jest coraz częściej wykorzystywany do rekrutowania uczestników badań, szczególnie badań ilościowych i w dziedzinie zdrowia. Potencjał tej sieci zauważyli także badacze migracji. Celem artykułu jest przedyskutowanie użyteczności tej internetowej sieci społecznościowej do rekrutowania respondentów – migrantów do wywiadów jakościowych. Artykuł oparty jest na przeglądzie literatury oraz zakończonych niedawno badaniach z 73 polskimi migrantami do czterech innych krajów Unii Europejskiej: Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Irlandii i Holandii. Wykorzystanie Facebooka do rekrutacji przyniosło ogromne korzyści: pozwoliło na dostęp do szerokiej grupy respondentów, zarówno w sensie geograficznym, jak i dostęp do osób, które nie zgodziłyby się na wywiad osobisty. Wyzwania dotyczyły reprezentatywności polskich grup na Facebooku, pewnych kwestii technicznych, a także zagrożenia dla prywatności respondentów. Artykuł omawia także korzyści i trudności, które wynikły z przeprowadzania wywiadów przez komunikatory internetowe jak Skype i Facebook Messenger.
 

Słowa kluczowe

Rekrutowanie przez Facebook, migranci, wywiady online, Skype, badania jakościowe