Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Joanna Napierała. 2008.

Imigranci na norweskim rynku pracy

 

CMR Working Papers, Nr 31(89)


Abstrakt

Prezentowane opracowanie zawiera analizę sytuacji na norweskim rynku pracy, która została przeprowadzona pod kątem problemów oraz zmian zachodzących na tymże rynku w ostatnim dziesięcioleciu. Analiza ma dostarczyć argumentów umożliwiających wskazanie głównych determinantów wpływających na powstawanie w Norwegii zapotrzebowania na cudzoziemską siłę roboczą. Raport umożliwia także zidentyfikowanie głównych problemów, które będą kształtować skalę i strukturę tego popytu w perspektywie najbliższych lat. Opracowanie zawiera krótki zarys historii migracji do Norwegii, identyfikację głównych grup imigrantów oraz przedstawia wyniki badań dotyczących sytuacji imigrantów na rynku pracy w Norwegii. Ze względu na obserwowany w ostatnich trzech latach istotny napływ Polaków, ostatnią część opracowania poświęcono tej właśnie grupie imigrantów.