Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Aliaksei Bashko. 2018.

International Migration and Development. Institutional Consequences of Global Mobility for Sending and Receiving Countries Between 1970 and 2010

 

CMR Working Papers nr 111(169)


Abstrakt

Istnieje duża zgodność wśród ekonomistów, politologów, socjologów a także innych badaczy społecznych, że procesy migracyjne mają duży potencjał, jeśli chodzi o ich korzyści dla globalnego rozwoju. W tym kontekście, głównym celem pracy jest przeprowadzenie analizy ekonomicznych i pro-rozwojowych konsekwencji migracji, zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów przyjmujących migrantów. Szczególna waga zostanie położona na aspekt zmian instytucjonalnych i roli migracji międzynarodowych. Przeprowadzone badanie wykazało istnienie pozytywnej relacji między migracjami międzynarodowymi a jakością instytucji, a efekt ten jest szczególnie silny w przypadku krajów pochodzenia migrantów cechujących się średnimi poziomami wskaźnika jakości instytucjonalnej.
 

Słowa kluczowe

transfery społeczne, migracje międzynarodowe, rozwój, rozwój ekonomiczny, demokracja, rządy prawa, transfery finansowe