Centre of Migration Research

Konrad Pędziwiatr. 2002.

Instytucjonalna baza islamu w Wielkiej Brytanii, a tożsamość religijna brytyjskich Pakistańczyków

 

Studia Socjologiczne, no. 1, IFiS PAN