Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Dominik Wach, Marta Pachocka. 2021.

Integracja beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce – przegląd działań Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

 

RESPOND Policy Brief [2021/18]

Wach D., Pachocka M., Integracja beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce – przegląd działań Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, RESPOND Policy Brief [2021/18].


Abstrakt

Reforma administracyjna Polski z 1999 roku wprowadziła trójstopniową strukturę podziału terytorialnego (województwo, powiat, gmina), a jednym z jej efektów było powołanie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR). Jednostki tego typu, łączące niekiedy zadania szczebla powiatowego i gminnego, odpowiedzialne są za prowadzenie działań na rzecz integracji osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce. Wysiłki w tym zakresie podejmowane na przestrzeni lat przez samorządy miast takich jak Warszawa, Lublin czy Białystok pozwoliły na wypracowanie modelowych rozwiązań i poszerzenie podstawowej oferty wsparcia integracyjnego skierowanego do osób objętych ochroną międzynarodową. Dla odmiany, samorządy Gdańska, Wrocławia czy Krakowa, czyli miast w których grupa ww. cudzoziemców nie stanowiła dotychczas znacznego wyzwania, ciężar działań integracyjnych postanowiły oprzeć na budowaniu strategii i dokumentów ramowych wspierających szeroko rozumianą integrację. W niniejszym materiale dokonujemy krótkiego przeglądu najważniejszych działań prowadzonych przez PCPR-y po 2000 roku w zakresie integracji cudzoziemców objętych w Polsce ochroną międzynarodową, tj. osób, którym nadano status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej lub udzielono zgody na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, która przebywa w Polsce w związku z udzieloną ochroną międzynarodową.