Ośrodek Badań nad Migracjami

Marta Kindler, Joanna Napierała. 2010.

Integracja ekonomiczna migrantek na polskim rynku pracy

 

w: M. Kindler and J. Napierała (eds.) Migracje kobiet: przypadek Polski. Scholar: Warszawa. 2010