Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anzhela Popyk. 2022.

Key Trends and Practices in Diaspora Education PolicyMaking. Comparative Analysis of Three Countries: Poland, Lithuania and Hungary

 

CMR Working Papers 128(186)


Abstrakt

Polityka edukacyjna stanowi istotną część polityki diaspory w Polsce, na Litwie i na Węgrzech. Jednak głównym celem polityki edukacyjnej dla diaspory jest nawiązywanie więzi z członkami diaspory poprzez zapewnienie dostępu do nauki języka ojczystego, przekazywanie historii ojczyzny, zachowanie kultury i tradycji. Realizują one nadrzędny cel, jakim jest podnoszenie tożsamości etnicznej i świadomości narodowej. Niniejszy raport przedstawia analizę i porównanie polityk edukacyjnych wobec diaspory w trzech krajach, ze szczególnym uwzględnieniem grup emigracji poakcesyjnej. Analiza wskazuje, że polska, litewska i węgierska polityka edukacyjna opiera się na formalnych i nieformalnych typach edukacji, z niewielką przestrzenią na nieformalne uczenie się. Poza tym raport ukazuje selektywność polityki wobec grup etnicznych i wiekowych diaspory. Raport kończy się wskazaniem kierunków modyfikacji polityki oświatowej w kierunku jej uszczegółowienia poprzez wzmocnienie różnych form kształcenia.
 

Słowa kluczowe

diaspora, polityka wobec diaspory, edukacja, Polska, Litwa, Węgry

Projekty